C.V.

Dane personalne

Imiona i nazwisko:
Witold Ludwik Wasilewski
Data i miejsce urodzenia:
2 sierpnia 1972 roku, Warszawa
Stan cywilny:
żona Anna

Wykształcenie

1998
magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
1999
kurs na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
2004
stopień doktora nauk humanistycznych (UW)
2020
stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie historia (IH PAN)

Praktyka zawodowa

1998-2003
w ramach Studium doktoranckiego WH UW zajęcia dla studentów historii i socjologii
2001-2003
nauczyciel historii w Gimnazjum nr 16 STO
2004-2007
wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
od 2004
pracownik Instytutu Pamięci Narodowej
od 2018
redaktor naczelny czasopisma "Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego"

Działalność społeczna

1998
członek zarządu Fundacji Pomocy Oświacie Polskiej na Wschodzie "Samostanowienie"
od 2004
edukacja historyczna młodzieży i dorosłych: prelekcje, konkursy, rajdy, konferencje Fundacji "Golgota Wschodu"
od 2005
członek jury konkursu "Katyń - Prawda i Pamięć" organizowanego przez NSZZ "Solidarność" oświaty na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie
od 2019
członek Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

2002-2006
wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość na Mokotowie
2002-2006
przewodniczący doraźnej Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Mokotów
2006-2015 i od 2018
wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów
2006 - 2018
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów
od 2018
przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość na Mokotowie

Partie polityczne

"Porozumienie Centrum", "Przymierze Prawicy", "Prawo i Sprawiedliwość"

Języki

angielski, rosyjski

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Nagroda "Przeglądu Wschodniego"

Nie byłem współpracownikiem służb specjalnych PRL w rozumieniu ustawy o IPN, ani żadnym innym.

dr hab. Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl