C.V.

Dane personalne

Imiona i nazwisko:
Witold Ludwik Wasilewski
Data i miejsce urodzenia:
2 sierpnia 1972 roku, Warszawa

Wykształcenie

1998
magisterium na Wydziale Historycznym UW
1998/1999
studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
2004
doktor nauk humanistycznych /UW/

Praktyka zawodowa

1 XII 1998 - 30 VI 2003
w ramach Studium Doktoranckiego WH UW.
1 IX 2001 - 31 VIII 2003
nauczyciel historii w Gimnazjum nr 16 STO
Od 2004 do 2007
wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Od 2 XI 2004
pracownik Instytutu Pamięci Narodowej

Działalność społeczna

1998
członek zarządu Fundacji Pomocy Oświacie Polskiej na Wschodzie "Samostanowienie", działalność wieloletnia
2005
organizacja z WCTF pod honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy projektu medialno - edukacyjnego "Prawda i Kłamstwo"
2004 - 2010
edukacja historyczna młodzieży: prelekcje, konkursy, rajdy edukacyjne

Rada Dzielnicy

2002-2006
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy, przewodniczący komisji samorządowej Rady
2006-2015
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów
Od 2006
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

Partie polityczne

"Porozumienie Centrum", "Przymierze Prawicy", "Prawo i Sprawiedliwość"

Języki

angielski, rosyjski

Nie byłem współpracownikiem służb specjalnych PRL w rozumieniu ustawy o IPN, ani żadnym innym.

dr Witold Wasilewski

[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl