Strona Internetowa Witolda Wasilewskiego
 

Addio pomidory?

W dniu 30 padziernika 2014 r. RADA MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY w UCHWAE nr XCIII/2394/2014 postanowia:
znie nazw ulicy Pomidorowej w Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawy
i zgodnie z procedur powierzy wykonanie tej uchway Prezydentowi M. St. Warszawy.
Uchwa podpisaa Przewodniczca Rady M. St. Warszawy.

W ten sposb po 44 latach ulica Pomidorowa formalnie przestaa istnie.

Jak si okazuje nie znikna jednak cakowicie!

W 2015 r. nadal bowiem odnajdujemy w Al. Wilanowskiej (wjazd pomidzy osiedlem SM Arbuzowa a nowymi budynkami) tabliczk kierujc nas na ul. Pomidorow.

Biorc pod uwag, e jest to tablica i zarazem drogowskaz miejskiego systemu informacji, wnosi naley, e:

  1. Prezydent Miasta St. Warszawy nie potrafi wykona uchway,
  2. Przewodniczcy Rady Warszawy nie jest w stanie dopilnowa jej wykonania,
  3. suby miejskie nie otrzymay, via administracja Prezydenta, uchway do wykonania,
  4. suby miejskie ignoruj Rad Warszawy i Pani Prezydent,
  5. albo te, co najbardziej prawdopodobne, wszystko to razem (a zwaszcza punkty a-c), w poczeniu z oglnym baaganem w zarzdzaniu miastem.

I tym sposobem pamitkowa tablica ul. Pomidorowej przypomina o istnieniu niegdy w naszej dzielnicy znacznie wikszej ni obecnie iloci "warzywnych" ulic, a wrd nich ulicy powiconej pomidorom.

[pamitkowa tablica ul. Pomidorowej]

Osobicie nie poparem likwidacji ul. Pomidorowej. Z jakich powodw? Zlikwidowanie ulic z grupy "warzywnych i pokrewnych" (znikny te: Szczypiorkowa, Cebulowa, Jarmuowa, a take Kukurydzy i Witaminowa), sankcjonuje wczeniejsze, nie zawsze korzystne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru pomidzy ul. Przy Grobli a Al. Wilanowsk. Urzdnicy miejscy argumentowali, e zniesienie nazw potwierdza to co i tak si stao - maych ulic prowadzcych ku potokowi ju nie ma, a adresy nowych budynkw to kolejne numery Al. Wilanowskiej. Jest w tym sporo racji, ale w stosunku do innych, cakowicie wymazanych z krajobrazu, "warzywnych" uliczek. Ulica Pomidorowa, w przeciwiestwie do pozostaych zlikwidowanych, zachowaa cz przebiegu. Obserwator, w kadym razie ten lubicy pomidory, bez trudu dopatrzy si go w terenie. Wikszo radnych zbyt wczenie zapiewaa za Kabaretem Starszych Panw: Addio, pomidory, addio, utracone, kasujc ulic nazwan imieniem tego smacznego warzywa.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r.

Witold Wasilewski

Ps. Tabliczka zosta zdjta, co odnotowaem przechodzc obok 31 stycznia 2015 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl