KOMUNIKACJA dla MOKOTOWA

W poprzednich latach postarałem się o:

 • remont nawierzchni i chodników kilku dzielnicowych ulic na Stegnach i Sadybie,
 • utrzymanie pętli na Sadybie,
 • modernizację ul. Śródziemnomorskiej, m.in. na odcinku od ul. Karczocha do ul. Korsykańskiej,
 • modernizację ul. Czarnomorskiej,
 • utwardzenie ul. Pory,
 • wygodne przejścia dla pieszych, m.in. przez ul. Śródziemnomorską i Św. Bonifacego (w tym nowe na wysokości ul. Nicejskiej i ul. Sardyńskiej),
 • obronę wielu miejsc parkingowych,
 • przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy zakładającego modernizację skrzyżowań w ciągu Al. Sikorskiego/Al. Witosa z Al. Wilanowską, ul. Idzikowskiego, Św. Bonifacego i ul. Sobieskiego.

Broniłem też częstotliwości kursów linii autobusowych biegnących: ul. Jana III Sobieskiego, ul. Św. Bonifacego, ul. Powsińską, Al. Wilanowską i Al. Sikorskiego.

W latach 2018-2023 postaram się o:

 • realizację obiecanego remontu ul. Orężnej i wpisanego do planu remontu północnego pasa ul. Nałęczowskiej od ul. Buskiej do ul. Żegiestowskiej,
 • remonty dzielnicowych ulic i chodników, m.in. w rejonie Stegien i Sadyby,
 • dokończenie przebicia ul. Woronicza do Al. Żwirki i Wigury,
 • modernizację Al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Marynarskiej,
 • konserwację sygnalizatorów świetlnych na mokotowskich skrzyżowaniach,
 • wprowadzenie do planów inwestycyjnych zadania budowy bezkolizyjnego skrzyżowania Al. Sikorskiego/Al. Witosa z ul. Sobieskiego i ul. Idzikowskiego,
 • wprowadzenie zadania budowy bezkolizyjnego skrzyżowania Al. Sikorskiego/ul. Doliny Służewieckiej z ul. św. Bonifacego i Al. Wilanowską,
 • niedopuszczenie do realizacji projektów prowadzących do zwężania jezdni.

Staram się też o planowanie, forsowanej m.in. przez Tramwaje Warszawskie, linii tramwajowej do Wilanowa (z odnogą na Stegny) zgodnie z interesem mieszkańców Mokotowa, tj. przeprowadzenie tunelu pod ul. Puławską, niezwężanie jezdni ul. Sobieskiego i zapewnienie przystanków m.in. przy ul. Czarnomorskiej (przyjęte) oraz ul. Batumi.
Opowiadam się jednak przede wszystkim za rozbudową metra na Mokotowie i doprowadzeniem go do tzw. Miasteczka Wilanów, co zredukuje ruch ul. Sobieskiego i Al. Wilanowską.

Stanowiska w sprawach komunikacyjnych i inne informacje znaleźć można na mojej stronie www.wasilewski.warszawa.pl[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl