Mój program lokalny na lata 2024-2029 dla Stegien, Sadyby, osiedli: Arbuzowa, Idzikowskiego i Bernardyńska

 1. Zachowanie pętli autobusowych na Stegnach i Sadybie.
 2. Budowa w ciągu nowej trasy tramwajowej przystanków w rejonie ul. Truskawieckiej i ul. Batumi.
 3. Zachowanie przebiegających przez Stegny i Sadybę linii autobusowych po otwarciu trasy tramwajowej do Wilanowa.
 4. Obrona przed zabudową terenów zielonych pomiędzy osiedlem Idzikowskiego a wysoką Sadybą oraz w rejonie osiedla Bernardyńska.
 5. Obrona miejsc parkingowych na naszych osiedlach.
 6. Sprzeciw wobec dalszego zagęszczania kilkunastokondygnacyjnymi budynkami rejonu al. Wilanowskiej i ul. Śródziemnomorskiej.
 7. Obrona osiedla Arbuzowa i obszaru pomiędzy al. Wilanowską a ul. Śródziemnomorską przed niechcianymi przez mieszkańców rozwiązaniami komunikacyjnymi.
 8. Zachowanie charakteru niskiej Sadyby jako miasta-ogrodu.
 9. Ochrona Jeziorka Czerniakowskiego, m.in. w oparciu o badania przeprowadzone przez pracowników warszawskich wyższych uczelni.
 10. Konserwacja i rozwój kanalizacji deszczowej MPWiK na Dolnym Mokotowie.
 11. Poprawa funkcjonowania systemu odbioru śmieci z naszych osiedli.
 12. Utrzymanie transportu kolejowego paliwa do elektrociepłowni Siekierki.
 13. Modernizacja skrzyżowań al. Sikorskiego z ul. Św. Bonifacego i al. Wilanowską.
 14. Remonty dzielnicowych uliczek i chodników, np. ul. Orężnej.
 15. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Gołkowskiej z ul. Św. Bonifacego i ul. Limanowskiego.
 16. Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych w obszarze Stegien, Sadyby i osiedla Bernardyńska. Pomóc w tym powinna budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Siekierkach i utworzenie na Dolnym Mokotowie nowego żłobka.
 17. Modernizacje placówek oświatowych, m.in.: Szkoły Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej, Zespołu Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego, Szkoły Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego i boiska szkolnego przy ul. Jeziornej.
 18. Uzyskanie od konserwatora zabytków warunków termomodernizacji i renowacji budynku Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej.

5 punktów dla Augustówki! Mój program na lata 2024-2029

Augustówka przez długie lata była zaniedbywana przez władze Warszawy. W związku ze zmianą granic okręgów wyborczych, południowa część Augustówki znalazła się w okręgu, z którego kandyduję. Zajmę się tym, czym dotąd nie zajęli się inni!

 1. Doprowadzenie sieci gazowej do wszystkich posesji na Augustówce.
 2. Konserwacja i rozwój sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na Augustówce.
 3. Modernizacja ul. Antoniewskiej i remonty nawierzchni kilku mniejszych ulic
 4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Augustówka (nawet jeśli ten projekt nie zostanie zakwalifikowany w ramach procedury budżetu obywatelskiego).
 5. Utworzenie przejść dla pieszych w kilku miejscach Augustówki, m.in. przez ul. Statkowskiego w pobliżu mostu.

Znam Augustówkę i jej problemy. Wiem, że jest ich więcej niż wyżej poruszone, ale w najbliższej kadencji skoncentruję się na sprawach wyżej wymienionych i oczywiście wszystkich problemach, z którymi bezpośrednio zwrócą się do mnie mieszkańcy.

Proszę Państwa o poparcie w wyborach 7 kwietnia 2024 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2024 r.

dr hab. Witold Wasilewski

Zapraszam do zadawania pytań i dzielenia się uwagami
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl


Zobacz także:[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl