Wpis do Księgi Pamiątkowej Biblioteki Polskiej przy Uniwersytecie McGill w Montrealu - wrzesień 2009

dr hab. WITOLD WASILEWSKI - lat 49

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany.
Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczył w warszawskim gimnazjum.
Obecnie historyk w Instytucie Pamięci Narodowej i redaktor naczelny czasopisma "Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".
Autor książek i artykułów poświęconych historii nowożytnej oraz najnowszej.
W 1988 r. utworzył młodzieżową, antykomunistyczną organizację "Wolna Polska". Przewodził młodzieżówce i był członkiem Rady Politycznej "Porozumienia Centrum".
Pięciokrotnie wybrany do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z listy "Prawa i Sprawiedliwości". Trzykrotnie wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.
Aktualnie pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Komisji Ładu Przestrzennego oraz jest przewodniczącym Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość".
Miłośnik literatury pięknej i fantastyki naukowej, uprawia turystykę górską oraz rowerową.
Mieszka z żoną Anną na Stegnach.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl