Wpis do Księgi Pamiątkowej Biblioteki Polskiej przy Uniwersytecie McGill w Montrealu - wrzesień 2009

dr WITOLD WASILEWSKI - lat 42

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Doktor nauk humanistycznych.
Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczył w warszawskim gimnazjum. Obecnie historyk w Instytucie Pamięci Narodowej.
Autor wielu książek i artykułów poświęconych historii nowożytnej i najnowszej.
W 1988 r. utworzył młodzieżową antykomunistyczną organizację "Wolna Polska". Przewodził młodzieżówce i był członkiem Rady Politycznej "Porozumienia Centrum". Należał do "Przymierza Prawicy".
Społecznie działał na rzecz oświaty polskiej za granicą w fundacji "Samostanowienie".
Doświadczony samorządowiec, trzykrotnie wybrany do Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z listy "Prawa i Sprawiedliwości". Aktualnie pracuje w Komisji Oświaty, Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów.
Miłośnik literatury pięknej i science fiction, turystyki górskiej i rowerowej.
Mieszka z żoną Anną na warszawskich Stegnach.


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl