SZKOŁY i PRZEDSZKOLA

W poprzednich kadencjach Rady Dzielnicy Mokotów zadbałem o:

 • remonty budynków Szkoły Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej i SP nr 212 przy ul. Czarnomorskiej na Stegnach,
 • modernizację boiska i naprawę ogrodzenia SP nr 115 przy ul. Okrężnej na Sadybie,
 • wpisanie do planu zadań remontów szatni i instalacji w SP nr 115,
 • modernizację budynku i boiska Zespołu Szkół nr 59 przy ul. Sobieskiego na Sadybie,
 • modernizacje budynków i placów zabaw w przedszkolach na Mokotowie, np. nr 349 przy ul. Barcelońskiej, nr 325 przy ul. Kaspijskiej, nr 248 przy ul. Jałtańskiej,
 • rozpoczęcie remontu przedszkola nr 299 przy ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie,
 • nielikwidowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Gandhiego,
 • kontynuowanie na Mokotowie akcji "zima i lato w mieście".

Starałem się także o:

 • nieprzenoszenie Gimnazjum nr 42 z ul. Twardej na Śródmieściu (gdzie dążono do tzw. reprywatyzacji budynku) na ul. Żywnego na Mokotowie,
 • sprawiedliwe traktowanie pracowników mokotowskiej oświaty,
 • respektowanie uprawnień Rad Rodziców w systemie oświaty, np. w SP nr 191 przy ul. Bokserskiej.

W latach 2018-2023 w Radzie Dzielnicy Mokotów postaram się między innymi o:

 • dokończenie remontów w budynku SP nr 115 na Sadybie, m.in. realizację opóźnionego remontu instalacji elektrycznej,
 • zakończenie trwających modernizacji w przedszkolach, m.in. nr 300 przy ul. Portofino na Stegnach,
 • kolejne remonty placówek oświatowych, m.in. obsługujących osiedla: Stegny, Arbuzowa, Sadyba, Przy Bernardyńskiej Wodzie, Idzikowskiego,
 • środki na terminowe wykonywanie zaleceń pokontrolnych (np. sanepid) w mokotowskich placówkach oświatowych,
 • modernizację budynku SP nr 103 przy ul. Limanowskiego na Sadybie,
 • środki na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży
 • więcej miejsc w publicznych przedszkolach na Mokotowie,
 • dostęp do wydajnej sieci internetowej w placówkach oświatowych, umożliwiający np. wprowadzenie dzienników elektronicznych w szkołach, w których dotąd ich brak,
 • respektowanie praw i uwzględnianie postulatów rodziców uczniów i przedszkolaków.


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl